Koliko košta chip tuning?

Cene chip tuninga počinju od 70 pa sve do 500€. U tu cenu uračunato je isčitavanje vašeg ECU-a, editovanje mapa, ponovno upisivanje u vaš ECU, dyno merenje pre i posle remapiranja kao i logovanje parametara rada istovremeno. Ukoliko Vaše vozilo na prvom probnom dyno merenju ne zadovoljava uslove da mu se može uraditi chip tuning, uslugu merenja snage i dijagnostikovanje kvara platićete 20€. Ako se odlučite da kvar sanirate u našem servisu ta usluga će Vam biti odbijena od cene chip tuninga na kraju kada se uradi chip tuning. Isključivanje EGR-a, DPF/FAP filtera, Swirl flaps-a, trajno brisanje DTC-a... se dodatno naplaćuje ali ne za sve modele i ne sabira se već se dogovara objedinjena cena. CENE MERENJA SNAGE NA DYNO TESTERU BEZ CHIP TUNINGA Cena za jedno dyno testiranje jednog vozila (najviše 3 merenja i najduže 30 min.) je 20€. Generalno je predviđeno jedno merenje ali ukoliko imate potrebu da isprobate drugu ili treću veziju softvera neće biti problem da i to isprobate. Ali tako da sve ukupno zadržavanje dyno testera ne bude duže od pola sata. Ako imate potrebu za više merenja 1h na dynu uz neograničen broj merenja je 50€(vreme se računa od ulaska do izlaska). Klubska merenja za 10 ili više vozila se dogovaraju po povoljnijoj ceni.
Detaljnije informacije možete pročitati u cenovniku.

NAPOMENA za chip tuning

Ako dolazite sa vozilom koje je već "čipovano" i ako to dodatno komplikuje našu proceduru. Vraćanje na original će Vam biti dodatno naplaćeno. Ova usluga je ranije bila besplatna, međutim praksa je pokazala da se na vraćanje na originalno stanje nekad izgubi čitav dan. Pa ako znate gde ste i šta radili na Vašem motornom računaru olakšajte nam posao tako što ćete od njih tražiti da Vam vrate sve kako je bilo pre njihove intervencije.