Na koji način se radi chip tuning?

Termin zakazujete telefonom +381(0)62548430, preko kontakt stranice ili Facebook stranice. Radno vreme je ponedeljak-petak 9:00 do 17:00h. Dyno merenje snage je obavezno pre početka rada kao i po završetku rada. Ukoliko Vaše vozilo na dyno testiranju snage pokaže značajno odstupanje od fabrički predviđenog dijagrama snage chip tuning Vam neće biti rađen odmah. A kako se prilikom testiranja vrši i snimanje parametara rada motora. Na osnovu njih imaćemo precizniju informaciju šta zapravo izaziva to odstupanje (mali pritisak turba, MAF ne meri kako treba...). Sa tom dijagnostikom bićete upućeni u naš servis(vrata pored) na detaljnije lociranje kvara a ako ste voljni i na saniranje. Prethodna usluga merenja snage i dijagnostika kvara biće Vam naplaćena 25€.


Ako prilikom dyno testiranja nema drastičnog odstupanja krive snage od fabrički deklarisane Vaše vozilo se uzima u rad. Sledeća faza je isčitavanje motornog ECU-a i u zavisnosti od verzije može trajati od 3 minuta do par sati. Nakon isčitavanja prelazi se na fazu editovanja softvera. A zatim na ponovno merenje snage nakog upisivanja editovanog fajla. Ova procedura editovanja se može ponoviti nekoliko puta sve dok se ne postigne željeni dijagram na dyno testeru. Nikakvo ubacivanje gotovih mapa skinutih sa interneta se ne radi!!! Svaki auto se radi isključivo obradom originalne mape isčitane iz vašeg motornog računara! Osim ako je Vašem vozilu neko već modifikovao sadržaj motornog računara. Tada se motorni ECU vraća na fabričko stanje a zatim edituje.