Dpf-funkcija

DPF – diesel particulate filter

Šta je DPF?

DPF ili (eng: diesel particulate filter) često pod nazivom FAP (fra: filtre à particules) je keramički filter u izduvnom sistemu dizel motora. Svi DPF-ovi su slični ali nikako isti. Proizvodi ih veliki broj proizvođača pa se iz tog razloga razlikuje i propustljivost i materijal izrade ali i funkcionalnost. Obavezno je da svaki DPF ima najmanje jednu temperaturnu sondu i najmanje jedan senzor pritiska. Ali uglavnom imaju dva senzora temperature (ispred i iza), kao i senzor diferencijalnog pritiska koji zapravo meri raliku pritiska ispred i iza DPF filtera. Na osnovu parametara očitanih sa ovih senzora, ECU(motorni računar) utvrđuje stepen začpljenja ali i uslove za pokretanje regeneracije. Prvi filteri počeli su da se ugrađuju u vozila tadašnje PSA grupacije još negde 2003. godine. Tada je funkcionisanje FAP filtera bilo slično fiterima koji su se već negde 2005. ugrađivali i u ostala vozila. U periodu od 2005. pa do 2013. godine, često ste mogli da kupite novo vozilo a da isto nema DPF. Kao na primer 1.9TDI u VAG grupaciji prodavao se u salonima u zemljama istočne Evrope sve do 2013. bez DPF-a. Dok se istovremeno taj motor recimo u Francuskoj još 2005. prodavao sa DPF-om. Ovakvih primera je mnogo. Posle 2013 trebalo bi da ne postoje dizel motori koji su se prodavali bez DPF-a.

Kako funkcioniše DPF?

U toku rada motora, DPF prikuplja na sebe PM čestice. Tako nakupljene PM čestice se spaljuju u takozvanoj regeneraciji. Motorni računar(ECU) evidentira informacije sa senzora i kada se stvore uslovi kao što je temperatura motora, temperatura DPF-a, broj obrtaja.... ECU pokreće regeneraciju. Regeneracija je drugačije ubrizgavanje veće količine goriva koje kada se na taj način ubrizgava podiže temperaturu izduvnih gasova na preko 500°C, što dovodi do spaljivanja PM čestica. Kada je vozilo novo regeneracije se u proseku pokreću na svakih 500-800km. Vremenom se akumulira sve više naslaga na DPF-u pa regeneracije mogu da se dešavaju i na svakih 100km. U toku regeneracije neretko je primetan plavičasto-beli dim iz auspuha sa neprijatnim mirosom. U tom režimo potrrošnja goriva se povećava za 20-25%

Velika je zabluda da se tokom regeneracije na instrument tabli pali lampica! Ne, lampica DPF-a pali se samo kada je došlo do problema sa regeneracijom ili ista nije obavljena. Dakle, vozač nikako ne dobija informaciju od ECU-a da je regeneracija u toku.

Koja je uloga DPF-a?

Uloga mu je da prikuplja čvrsti ostatak sagorevanja dizela(PM) koji nastaje pri sagorevanju na nižim temperaturama. I da zatim kada se u određenom trenutku stvore uslovi, sagori te čestice na visokoj temperaturi. Usled sagorevanja, čestice se odlepljuju sa filtera i izbacuju u atmosferu. Tako spaljene čestice (PM) su navodno manje toksičene od istih tih čestica koje nisu spaljene na visokoj temperaturi. Teoretski bi DPF ovako trebalo da funkcioniše a u praksi ima mnogo varijacija i njegova stvarna svrsishodnost je veoma upitna.

Koji je vek upotrebe DPF-a?

Proizvođači su se trudili da DPF filter zadovolji garantni rok. Što je oko 150 000km. U praksi na većini vozila DPF uspešno funkcioniše do ovih kilometara. Ali ima i modela gde se problemi mogu javiti i pre 100 000km. Takođe, DPF najduže traje na premijum vozilima velike zapremine. Pa tako na 3.0 ili većoj zapremini, problem DPF-a retko dolazi pre 250 000km. Sa druge strane, motori male zapremine su najproblematičniji. Oni se najčešće voze u gradskim uslovima, sa mnogo startova, na kratkim relacijama i veoma retko u visokim obrtajima na duže relacije. Takvi uslovi vožnje su pogubn za DPF, pa iz tog razloga kvarovi nastaju i u garantnom roku. DPF pored toga što prikuplja na sebe PM čestice, prikuplja i ostatke sagorevanja ulja (oil ash). Ove naslage se ne mogu izmeriti, već se projektuju. I uglavnom je u softveru projektovano da DPF pređe najviše 300 000km jer će oil ash naslage biti prevelike. Oil ash naslage se ne mogu ukloniti sa DPF-a nikakvom regeneracijom! Često na vek upotrebe DPF-a negativno utiču drugi kvarovi, kao što je kvar EGR-a, kvar injektora, kvar turbo kompresora... Kada neki drugi kvar izazove neočekivano veliku dimnost u određenom periodu, te naslage koje se tada u velikoj meri nagomilaju u DPF-u, uglavnom ostave trajne posledice na DPF. Nakon čega on postaje neupotrebljiv.

DPF mercedes w205

Koji su simptomi kvara DPF-a

Da postoji problem u radu DPF-a najpre ukazuje paljenje DPF lampice na instrument tabli. Ona se aktivira ako nije bilo uslova za regeneraciju predugo, ako je regeneracija prekinuta, ako je stepen začepljenja prevelik... Veoma čest problem budu i prečeste regeneracije. Kada je začepljnje veliko, regeneracije se često vrše ili ECU pokreće zagrevanje DPF-a kako bi izveo regeneraciju. A ovakvi režimi rada dovode do toga sa se pored karika u karter motora naliva veća količina nafte. Ovo je ozbiljan problem jer motor nakon toga nema adekvatno podmazivanje zato što je motorno ulje razređeno naftom. Naravno ovo može da izazove mnoge druge krupne havarije. Ako aktivirana lampica DPF ne nestaje sa instrument table, uglavnom sledi safe ili limp mod, odnosno režim rada motora sa ograničenom snagom. Tada je neizbežan odlazak u servis.

Koji su najčešći kvarovi DPF-a?

DPF se ne kvari tako često, zapravo većina problema sa DPF-om nastaje zbog njegove dotrajalosti, ne zbog kvara. Ali ima slučajeva da se DPF otopi ili ispuca. Takođe, sporadično se dešavaju pucanja gumenih creva koja spajaju sam DPF sa senzorom diferencijalnog pritiska. Kvare se i sami temperaturni senzori. Na nekim najnovijim verzijama DPF-a pored senzora diferencijalnog pritiska i senzora temperature, postoji i DPF senzor. Senzor je veoma osetljiv i prilično kvarljiv ali i prilično skup. Kao što mo napisali, većina kvarova nastaje usled dotrajalosti DPF-a. Kada vozilo pređe 150 000km ovakvi kvarovi su sasvim očekivani. Takođe se dešava da kvarovi turbo kompresora, injektora ili EGR-a dovedu do preranog otkazivanja DPF-a.

Kako se rešavaju kvarovi DPF-a?

Ako je dijagnostikom utvri da je kvar na DPF-u zapravo kvar nekog senzora ili instalacije, takvi kvarovi se rešavaju zamenom neispravnog dela. Ali ako se utvrdi da je kvar preveliko začepljenje onda nekoliko izbora. Sve ćemo ih opisati detaljno kako biste doneli naispravniju odluku kada se budete susreli sa DPF problemom

  • Pranje, mašisnko čišćenje i slični nazivi za jednu istu radnju. DPF se tretira vodom i hemijom čije osnovi sastojak kiselina. Kiselina deluje na metale i legure metala u samom DPF-u, deluju na sve što nije keramika. I nakon ispiranja vodom i sušenja, DPF zaista postaje proustljiviji. Ali kod većine vozila mlađih od 2010. godine, postaje nefunkcionalan. Kako smo ranije napisali, nisu sv DPF-ovi napravljeni od istih materijala, pa se i pranje različito odražava na njih. Uglavnom nakon pranja i oštećenja kiselinama, DPF počinje da se topi ili se raspada ili da se ispunjava nekom vrstom crvene korozije. Praksa servi sakoji peru DPF je da se nakon pranja motornom računaru dijagnostikom zada da je ugrađen nov DPF. Tada motorni ECU trenutna očitavanja koja nisu idelana resetuej kao da su od novog DPF-a. Ali to zapravo nije tako, samo je ECU slagan da jeste. KAsnije kada motorni računar pokuša da urai regeneraciju, kada zagreje DPF na preko 600°C, tada dobija neočekivane vrednosti i ubrzo nakon toga greška DPF-a se ponovo vraća. U praksi je ovo 2 do 5 000km nakon pranja. Dakle pranje je rešenje samo ako želite da se rešite auta pa da ga nakon pranaj nekom drugom prodate. Ako planirate da zadržite auto, pranje vam ne može biti rešenje.
  • Zamena za novi DPF. Ovo je radnja koju je predvideo proizvođač. Međutim i ako se odlučite da na 200 000km kupite nov DPF, nemojte ni da pomislite da ste mirni narednih 200 000km. Neće Vam novi DPF raditi kako treba ni 50 000km. Zašto? Zato što je preciznost ubrizgavanja na tim hiljadama veoma poremećena zbog dotrajalosti injektora. Sagorevanje je zbog toga loše. EGR je zaprljao i suzio usise vazduha. Zaprljana je geometrija turbo kompresora… Mnogo toga ne radi kao što je radilo kad je motor bio nov i zbog toga motor izbacije višetruko lošiju emisiju izduvnih gasova. U takvim okolnostima novi DPF se brzo zaprlja i vraćate s ena početak. Da stvar bude gora, DF je veoma skup deo. U originalu košta svaki preko 1000e a ima i slučajeva koji su preko 3000€. NAravno postoje i zamenski koji su dobri koliko i opran DPF ali i oni su uglavnom blizu 1000€.
    Dakle ovaj način rešavanja je veoma skup i često upitan.
  • DPF isklučivanje. Ova metoda nije moralna ali se svakako često primenjuje svuda pa i u zemljama sa strogim ekološkim zakonima. DPF isklučivanje podrazumeva intervenciju na motornom računaru, koji se reprogramir atako da više ne prati stepen začepljenja niti da pokreće regeneracje. A sam DPF filter se uklanja ili se lonac u kom se nalazi isprazni. Ova metoda je trajno rešenje i ako se uradi profesionalno, DPF više nikada neće biti glavobolja.

Da li je DPF isključivanje štetno?

DPF isključivanje ako se sprovede stručno i profesionalno apsoluntno nema nikakv posledice po rad motora. Naprotiv može samo da doprinese boljem radu. DPF na izduvu čak i kada je nov predstavlja prepreku sa kojom motor mora da se bori da bi se oslobodio izduvnih gasova. Umesto da ih slobodno ispusti u atmosferu, motor mora da napravi postisak ponekad i do 0,5bara. Takođe, veliki problem je i zadržavanje temperature tih vrelih gasova odmah na izlazu iz motora. Na nekim motorima te temperature dostižu i 900°C. Visoka temperatura i pritisak koji mora da napravi motor da bi se rešio izduvnih gasova, često ostavljaju trajne posledic ena komponete, na prvom mestu na turbo kompresor. Sa DPF isključivanjem, motor doslovce prodiše.

Naši serviseri imaju decenijsko iskustvao u rešavanju problema DPF-a. Imamo znanje i alate za rešavanje DPF problema i na najnovijim modelima. Takođe imamo vrhusnsk emehaničare koji posao mehaničke eliminacije obavljaju brzo i pedantno bez tragova varenja.
Ako imate problem sa DPF filterom, slobodno nas kontaktirajte preko formulara ispod i budite sigurni da ćemo vaš problem rešiti brzo, efikasno, trajno i povoljno.
Na pravm ste mestu!