EGR – exhaust gas recirculation

Šta je EGR?

EGR(exhaust gas recirculation) ili AGR(Abgasrückführung) je ventil koji reguliše količinu izduvnih gasova koji umesto da se ispuste preko izduvnog sistema, bivaju ponovo vraćeni u motor na ponovno sagorevanje. Poput DPF-a i EGR ima ulogu da smanji zagađenje životne sredine. Konkretno kod dizel motora koji nije pod opterećenjm(ler gas ili krstarenje), količina kiseonika koji ulazi u cilindar je veća od potrebne količine za sagorevanje ubrizganog goriva. Nakon sagorevanja ubrizganog goriva i otvaranja izduvnih ventila, taj višak kiseonika se vezuje za azotne produkte sagorevanja i stvara otrovne azotne okside. Da bi se smanjila količina otrovnih azotnih oksida, proizvođači su osmislili EGR ventil, koji u neopterećenm režimu motora vraća određeni procenat izduvnih gasova ponovo u cilindar. I na taj način smanjuje postotak kiseonika. Za razliku od DPF-a, EGR je počeo da se primenjuje još na EURO 2 dizel motorima i ima ga u skoro svakom turbo dizelu posle 1998. godine. EGR ventil se ugrađuje i u benzinske motore ali se u ovoj temi bavimo samo dizel EGR-om. Dakle EGR ima ulogu da smanji zagađenje tako što će deo izduvnih gasova vratiti ponovo na sagorevanje u motor. Naravno ne uvek istu količinu izduvnih gasova. U zavisnosti od dosta faktora ali na prvom mestu od opterećenja motora, EGR se otvara i zatvara, i na taj način reguliše količinu izduvnih gasova koji se vraćaju u motor na ponovno sagorevanje. Obzirom da radi u jako otežanim uslovima, na temperaturi od - nekoliko desetina stepeni do + par stotina stepeni celzijusa, sa velikom količinom gareži, uljnih para.... Vremenom se najčešće zaprlja i prestane da funkcioniše kako je predviđeno. Kada se to dogodi, pored toga što ozbiljno otežava rad motora, njegova primarna uloga da smanji emisiju zagađenja prestaje da postoji i on počinje zapravo da povećava zagađenje. Motor se guši, sagorevanje se pogoršava, smanjuje se snaga, povećava potrošnja, oslobađa se velika količina dima zbog loše sagorelog goriva... I problemi počinju da se nadovezuju.

Kako funkcioniše EGR?

Prve verzije bile su veoma jednostavne. Procenat otvorenosti regulisan je preko vakuma a motorni ECU nije imao mogućnost detektovanja problema. Zapravo ECU(motorni računar) je priavljivao grešku samo kada elekto ventil koji reguliše vakum, otkaže. Nešto kasnije sa ojavom EURO 3 motora, EGR je postao elektro-ventil koji aktuatorom reguiše procenat otvaranja. A odstupanje od zadatih vrednosti se kontrolisalo preko promene količine usisanog vazduha preko MAF senzora. Sledeće verzije EGR-a davale su povratnu informaciju ECU-u o svom položaju pa je tako ECU moga da detektuje blokiranje. A najnovije verzije imaju senzore temperature, senzore pritiska kako bi procenat vraćenih izduvnih gasova bio što precizniji. Takođe, većina savremenih dizela ima dva EGR-a. Takozvani Low pressure i Hi pressure EGR.

Koja je uloga EGR-a?

Pored gore pomenute primarne uloge EGR-a, da vraćanjem dela izduvnih gasova smanji emisiju štetnih azotnih oksida, EGR kod većine dizela sekundarno doprinosi postizanju radne temperature motora. Problem kod većine dizela je sporo postiznje radne temperature, pa su se proizvođači još kod EURO 3 motora dosetili da EGR iskoriste za brže zagrevanje. Naime, sastavi deo većine EGR ventila je i razmenjivač toplote. Deo kroz koji se istovremeno sitnim cevčicama propušta rashladna tečnosti vreli izduvni gasovi.

Koji je vek upotrebe EGR-a?

Odgovor na ovo pitanje ne može biti univerzalan. Postoje određeni motori kod kojih je očigledno fabričko rešenje dosta loše pa se kvarovi često dešavaju i u garantnom roku. A postoje i motori kod kojih EGR ne napravi problem čak i sa 300 000km pređenih. Naravno sve je ovo individualno, dovoljno je da dođe do nekog drugog problema u radu motora, pa da usled povećanje dimnosti EGR bude zaprljan sa veoma malopređenih kilometara. U našoj decenijskoj praksi, najčešće se problemi EGR-a javljaju oko 150 ili više hiljada kilometara pređenih.

EGR

Koji su simptomi kvara EGR-a

Kod svih savremenih dizela, bilo kakva nepravilnost u radu EGR-a biva propraćena aktiviranjem Check engine lampicom na instrument tabli. A neretko i aktiviranjem zaštitnog safe moda, koji ograničava broj obrtaja motor kao i snagu. Kod starijih dizela koji nisu imali tako naprednu kontrolu rada EGR-a, često se dešavalo takozvano štruckanje motora na dodavanje gasa u niskim obrtajima. Ali ne retko i ozbiljni problemi sa snagom, problemi sa dimom, pa čak i problem da motor ne može da se startuje.

Koji su najčešći kvarovi EGR-a?

Definitivno najčešći kvarovi nastaju zaprljanjem EGR-a. To zaprljanje može da dovede do blokiranja rada EGR-a ali i do otkazivanja rada samog ventila. Čest slučaj je i kvar na elektronici EGR-a, usled čega EGR u potpunosti prestaje da funkcioniše.

Imajte u vidu da neispravan EGR ventil pored toga što negativno utie na rad vašeg motora, doprinosi povećanju emisije štetnih izduvnih gasova, umesto da je smanjuje!

Kako se rešavaju kvarovi EGR-a?

Na ovo pitanje postoji mnoštvo odgovora, najprecizniji bi bio "u servisu". Dakle, ovaj deo treba da prepustite profesionalcima u koje naravno imate poverenja. U zavisnoti od toga šta je kvar, serviser određuje da li će čišćenje da reši problem ili je potrebna zamena ili je najbolja solucija EGR isključivanje. Uobzir treba uzeti i cenu dela koji se menja, pređene kilometre vozila... Sve su to faktori koji određuju šta je najpovoljnije rešenje za EGR problem.

Da li je EGR isključivanje štetno?

Na prvom mestu treba imati u vidu da EGR nije projektovan kako bi pospešio performanse, poboljšao efikasnost sagorevanja i uopšte pozitivno uticao na rad motora. EGR je projektovan primarno zarad smanjenja emisije štetnih izduvnih gasova. EGR čak i kada ispravno radi, on negativno utiče na rad motora. Motor umesto da dobija svež i ohlađen vazduh, dobija zagrejan i izduvnim gasovima zasićen vazduh. Vremenom zaprljani gasovi se talože na usisu i smanjuju njegovu protočnost. Vremenom se štetan uticaj EGR-a najbolje vidi kada otvorite usisne komponente(slika iznad). Ako je EGR isključen, usisni elementi ostaju isti i ovakvih naslaga gareži nikada nema. Međutim ne možemo reći da je EGR isključivanje uvek bez ikakvih posledica. Jedna od najčešćih nuspojava je otežano dostizanje radne temperature motora. Pomenuli smo već razmenjivač toplote koji nakon EGR isključivanja više ne obavlja svoju ulogu. Takođe EGR kod većine novijih diela pospešuje efikasnost DPF-a, pa EGR isključivanje može otežati zagrevanje DPF-a i funkcionisanje regeneracija. Ako se EGR isključivanje vrši u paru sa DPF isključivanjem, onda apsolutno nema posledica od EGR isključivanja.

Naš servis nudi sve mogućnosti rešavanja problema EGR-a. Od konsultacije, dijagnostike pa do rešavanja problema:

  • Nudimo mogućnost čišćenja ako je to primenljivo
  • Ugrađujemo nov EGR ventil
  • EGR isključivnje – trajno rešenje
Zaposleni u našem servisu imaju iskustvo u rešavanju ovog problema koje datira od perioda kada je EGR ventil prvi put primenjivan u auto industriji.
U tom periodu uspešno smo rešili više hiljada problema sa EGR ventilom. Stoga smatramo da smo kompetentni da posavetujemo, dijagnostifikujemo i rešimo bilo koji problem u radu EGR ventila.
Ako imate problem sa EGR ventilom, slobodno nas kontaktirajte preko formulara ispod i budite sigurni da ćemo vaš problem rešiti brzo, efikasno, trajno i povoljno.
Na pravm ste mestu!