Šta je klima servis? Klima servis je postupak redovnog održavanja klima sistema na putničkim i lakim teretnim vozilima. Redovno servisiranje vrši se kako bi sistem nesmetano fu