Šta je mali servis? Mali servis je redovan servis na vozilima sa SUS motorom koji se obavlja nakon određenog broja pređenih kilometara ili nakon određenog perioda. Pod obavezno